Matryca Kompetencji – do czego przydaje się w organizacji?

Matryca kompetencji (ang. skill matrix),to narzędzie służące do porządkowania i kontrolowania umiejętności, uprawnień oraz mocnych stron pracowników firmy. Z poziomu jednego programu możemy mieć podgląd na kompetencje wszystkich osób zatrudnionych w organizacji, co pozwala na optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 

Matryca kompetencji – dlaczego jest przydatna?

 

Matryca kompetencji umożliwi nam łatwe szukanie zastępstw, kiedy jeden z pracowników zachoruje lub będzie planował urlop. Matryce kompetencji są bardzo atrakcyjne w odbiorze – ich graficzny format ułatwia szybkie wyszukiwanie oraz interpretację interesujących nas danych. Do oceny umiejętności pracowników za pomocą matrycy kompetencji służy pięciostopniowa skala  określająca poziom zaawansowania każdego pracownika w obszarze poszczególnych kompetencji:

 

  1. Pracownik jest w trakcie szkolenia;
  2. Pracownik ukończył szkolenie i może pracować pod nadzorem innego pracownika;
  3. Pracownik wykonuje pracę samodzielnie;
  4. Pracownik może szkolić innych pracowników.

 

Skala ocen może oczywiście być dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej firmy, jednak ta przedstawiona powyżej należy do najczęściej stosowanych. Na podstawie danych zawartych w matrycy kompetencji możemy również porównywać pracowników na podstawie ocen ważonych, tj. iloczynu wagi kompetencji oraz przyznanej oceny.

 

Matryca kompetencji a rozwój pracowników

 

Dzięki matrycy kompetencji możemy w prosty sposób ewaluować tempo rozwoju oraz zaangażowanie każdego z pracowników. To z kolei pozwoli nam na awansowanie najlepszych pracowników na wyższe stanowiska na podstawie obiektywnych danych. Taki sposób zarządzania pozwoli nam stworzyć optymalne warunki rozwoju dla pracowników oraz pozwoli uniknąć sytuacji, w których pracownicy zwalniają się w poszukiwaniu nowych wyzwań, których zabrakło w naszej firmie.

 

Matryca kompetencji może pomóc nam monitorować nie tylko kompetencje naszych pracowników, ale również wychwytywać luki w umiejętnościach każdego z działów, które mogą negatywnie wpływać na realizowane działania oraz współpracę w zespołach projektowych. Regularne analizowanie kompetencji członków poszczególnych zespołów pozwoli na planowanie szkoleń wewnętrznych zgodnie z realnymi potrzebami wynikającymi z realizowanych działań oraz codziennych obowiązków.

 

Monitorowanie ważności dokumentów i oceny okresowe

 

SkillBox poza podstawową matrycą kompetencji ma również dodatkowe moduły – matrycę kwalifikacji oraz system ocen okresowych. Są to narzędzia uzupełniające, które dodatkowo wspierają działanie organizacji.

 

Matryca kwalifikacji to narzędzie szczególnie przydatne w firmach, w których pracownicy są zobligowani do odnawiania różnorodnych uprawnień na obsługę maszyn itp. Program monitoruje termin ważności o poszczególnych kwalifikacji oraz automatycznie wysyła powiadomienia o ich wygaśnięciu. SkillBox pozwala również na utworzenie profili kwalifikacyjnych na poszczególne stanowiska, dookreślających, które uprawnienia/szkolenia są wymagane na poszczególnych stanowiskach.

 

Z kolei system ocen okresowych pozwala ocenić pracownika w ujęciu całościowym. Możemy ocenić każdego członka organizacji przez pryzmat kompetencji miękkich, zweryfikować już ocenione umiejętności, wyznaczyć oraz zweryfikować cele, zbadać potrzeby szkoleniowe oraz zdecydować o dalszej ścieżce rozwoju.

 

Matryca kompetencji jest narzędziem prostym w obsłudze, które poprawnie wdrożone oraz regularnie używane może w zauważalny sposób usprawnić pracę całej organizacji. Ponadto wdrożenie matrycy kompetencji może wpłynąć pozytywnie na motywację pracowników do  nabywania nowych umiejętności oraz świadome kierowanie rozwojem kariery zawodowej.

 

Odwiedź nas na Facebooku!