Rozwój zawodowy – co to jest i jak go wspierać?

rozwój zawodowy w pracy w biurze

Rozwój zawodowy – co to jest i jak go wspierać?

Rozwój zawodowy to proces podnoszenia kwalifikacji poprzez zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia. To mobilność w poziomie, pionie, lub w głąb struktury organizacji poprzez rozwijanie istniejących kompetencji i nabywanie nowych.

 

Proces doskonalenia zawodowego i zdobywania nowych umiejętności trwa całe życie. Lifelong learning (kształcenie ustawiczne) pokazuje jak zmieniła się myśl o edukacji. Zdobycie zawodu w wieku młodzieńczym nie determinuje całej kariery zawodowej.

 

Obecnie pracownicy mają wiele możliwości na doskonalenie swoich kompetencji:

– studia podyplomowe

– webinar

– kursy internetowe

– szkolenia branżowe

– konferencje

– case study

 

 Rozwój zawodowy wiąże się z koniecznością podejmowania nowych wyzwań. Wiele osób obawia się, że nie sprosta stawianym wymaganiom, świadomie rezygnując z rozwoju kariery. Czynniki blokujące rozwój:

– niska samoocena

– rutyna

– brak motywacji

– strach przed porażką

– brak możliwości

– natłok obowiązków

 

Wyróżniamy kilka typów rozwoju kariery:

 

– typ specjalisty (wysoki stopień zaangażowania)

– typ spiralny (przechodzenie co kilka lat z jednego zajęcia do drugiego z jednoczesnym rozbudowywaniem umiejętności z wcześniejszych prac)

– typ zmienny (częste zmiany prac, które różnią się od siebie)

 

Rozwój zawodowy jest coraz częściej doceniany przez pracodawców, którzy kształcą swoich pracowników w zakresie umiejętności menedżerskich, specjalistycznych, stylu i technik kierowania, metod i procedur pracy, czy relacji z klientami. Coraz częściej pracodawcy sami dbają o rozwój swoich pracowników, już na początku ustalając z nimi etapy rozwoju w danej organizacji.

 

Rozwój zawodowy wymaga odpowiedniego, długofalowego zarządzania. Pracownik usatysfakcjonowany, zadowolony, doceniony to dobry i wydajny pracownik.

 

Odwiedź nas na Facebooku i TikTok

https://www.facebook.com/SkillBox24

https://www.tiktok.com/@twardo_o_miekkim