5S w praktyce – jak stworzyć ład w miejscu pracy?

system 5s

5S w praktyce – jak stworzyć ład w miejscu pracy?

 

Nie od dziś wiadomo, że odpowiednie zarządzanie może nieść za sobą wiele korzyści – w szczególności zaś zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów. Istnieje wiele metodyk mających na celu poprawienie efektywności firm – w tym zasada 5S stosowana w ramach Lean Management.

 

Nazwa pochodzi od liter „S”, od których rozpoczynają się japońskie słowa opisujące jego pięć elementów. Te 5 zasad następuje po sobie cyklicznie.

 

Seiri – Sortowanie

 

Polega ono na odseparowaniu ze stanowiska pracy wszystkiego, co jest  zbędne dla jej wykonywania. W ten sposób można pozbyć się narzędzi, materiałów i danych, które nie są używane podczas pracy i zakłócają jedynie proces jej realizacji.

Zaletami tego procesu jest eliminacja :

 

zagracenia stanowiska pracy,

marnotrawstwa czasu związanego z poszukiwaniem narzędzi, dokumentów

barier w komunikacji

 

Czyli jednym zdaniem tworzy to czyste i zadbane stanowisko pracy.

 

Seiton – Systematyka

 

Systematyka polega na organizacji wszystkich elementów stanowiska pracy. Jej celem jest ich ułożenie i oznaczenie w taki sposób, aby były łatwo dostępne. Przyjęty system powinien też umożliwiać odnalezienie i identyfikację istotnych elementów każdemu pracownikowi. Dzięki temu konstrukcja stanowisk pracy jest przejrzysta. Systematyka w koncepcji 5S stosuje różnego rodzaju oznaczenia wizualne (kolory, symbole) i jasno określone obszary składowania określonych rzeczy. Dzięki temu system staje się bardziej wydajny i funkcjonalny, a poszukiwanie niezbędnych materiałów, narzędzi czy informacji nigdy nie zajmuje zbyt wiele czasu.

 

Seiso – Sprzątanie

 

Sprzątanie sprowadza się do zachowania czystości na miejscu pracy. Podobnie jak inne etapy 5S ma na celu zwiększanie produktywności i redukcję marnotrawstwa czasu.

 

Seiketsu – standaryzacja

 

Polega on na określeniu warunków, które umożliwiają stabilizację wdrożonych zachowań organizacyjnych, porządku i czystości. Sprowadza się najczęściej do sporządzenia rozmaitych zasad i instrukcji realizacji czynności.

Ważne, aby wszelkie zasady i instrukcje były przejrzyste i konkretne dla pracowników.

 

Shitsuke – Samodyscyplina

 

Ostatni etap metody 5S sprowadza się do samodyscypliny, czyli wyrobienie i przestrzegania nawyków związanych z przyjętymi rozwiązaniami. Jest to niejednokrotnie proces długotrwały i dość trudny, wiąże się bowiem z wprowadzeniem stałych zmian w zakresie sposobu postępowania i myślenia. Wymaga jednak stałej kontroli ze strony kierownictwa, szkolenia pracowników, ustanawiania dobrego przykładu itd.

 

Metoda 5S poprawia kulturę organizacji i sprawia, że praca staje się przyjemniejsza oraz łatwiejsza.

Pracownicy są bardziej skupieni na zadaniach i nie muszą się rozpraszać sprzątaniem czy przygotowywaniem stanowiska pracy.

 

Co ważne, koncepcja 5S jest uniwersalna i może być stosowana w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach, zajmujących się zarówno produkcją dóbr, jak i dostarczaniem usług.

Tak więc rozejrzyj się w około i wprowadź 5S do swojego życia!