Wdrożenie Systemu Ocen Okresowych i Matrycy Kompetencji SkillBox przeprowadzamy według możliwości technologicznych i projektowych Klienta

wdrożenie skillbox

1. Analiza potrzeb

2. Prace consultingowe

3. Wdrożenie

4. Uruchomienie

wdrożenie skillbox

Etapy wdrożenia

Wdrożenie dzielimy na etapy aby sprawnie dostarczać nasze rozwiązania. Podczas wdrożenia zapewniamy wsparcie w uruchomieniu i konfiguracji narzędzia. Do dyspozycji pozostaje również doświadczony i profesjonalny zespół consultingowy, który wspiera w obszarze budowy i wypracowania Matryc Umiejętności, systemu ocen okresowych i innych elementów SkillBoxa.

Analiza potrzeb

Analiza stanu obecnego, czyli analiza procesów biznesowych oraz definiowanie wymagań biznesowych. Na tym etapie określamy założenia techniczne do instalacji systemu oraz założenia do integracji z systemem kadrowo-płacowym funkcjonującym u klienta.

Prace consultingowe

Oferujemy wsparcie consultingowe w zakresie wypracowania i budowy Matryc Umiejętności i założeń do pozostałych modułów systemu, takich jak System Ocen Okresowych. Działamy metodyką warsztatową – powołujemy zespół projektowy z którym pracujemy nad założeniami do poszczególnych modułów systemu.

Wdrożenie

Etap obejmuje instalację aplikacji i integrację z systemem kadrowo-płacowym. Jeśli podczas analizy przedwdrożeniowej zdefiniowane zostały nowe funkcjonalności wdrażamy je wraz z instalacją.

wdrożenie skillbox

Uruchomienie

Po instalacji rozwiązania przekazujemy aplikację do testowania przez wyznaczonych użytkowników końcowych. Stabilizujemy pracę systemu, szkolimy administratorów i użytkowników oraz dokonujemy ostatnich personalizacji.

SaaS

Model SaaS udostępnia aplikację w naszej infrastrukturze technologicznej. Dostęp do aplikacji odbywa się poprzez zakup abonamentu na określony czas.

On-Premise

Model On-Premise jest modelem wdrożenia aplikacji w środowisku i infrastrukturze klienta. W takim modelu wdrożenia personalizujemy aplikację pod potrzeby organizacji i integrujemy SkillBox z funkcjonującym systemem Kadrowo-Płacowym. System przekazywany jest jako forma licencji wieczystej.

Custom

Możliwe jest również połączenie modelu SaaS i On-Premise na zasadzie dzierżawy naszej infrastruktury IT i jednoczesnym dostosowaniu narzędzia pod potrzeby biznesu.